Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viazoou zoou
“ może nie byłeś moją pierwszą miłością ale byłeś tą przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne ”

<3 <3 K. :*
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Reposted fromzoou zoou
Sponsored post
4326 302a 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatwarze twarze
Ludzie zawsze sprawiają nam zawód i niemądrze jest oczekiwać od nich zbyt wiele.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamilostki milostki
6067 915b
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaklvgfwef klvgfwef
Czasami spotyka się kogoś i już od pierwszego dotknięcia rodzi się nagła niechęć albo wprost przeciwnie. 
— Jonathan Carroll
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianadelle nadelle
6512 c367
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
7305 eecb 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaanncey anncey
Reposted fromshakeme shakeme viaanncey anncey
7803 8438 500
Reposted fromfoods foods
8727 07ea 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viafoods foods
9033 c005 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viafoods foods
8999 6d23 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viafoods foods
Reposted fromheima heima vianadelle nadelle
0338 2fa3 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianadelle nadelle
1389 ed8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadelle nadelle
0623 14c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadydreamer ladydreamer
9204 cdc5
Reposted frommartynkowa martynkowa viaanncey anncey
8611 fe3f 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viacataleya90 cataleya90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...